GIAI ĐOẠN MANG BẦU TRẺ THƠ

Trải nghiệm sinh thường sau sinh mổ và câu chuyện đi sinh của mình

Khi bạn đang có bầu lần hai và bạn tìm đọc topic này của mình, chắc hẳn bạn đang quan tâm đến sinh thường sau sinh mổ. Có thể nói, đây là case-study sinh thường sau sinh mổ thất bại của mình. Nhưng mình vẫn muốn viết nó ra đây như một kỷ niệm không […]